CZYTELNIA

Godziny otwarcia
dni robocze: 7:30-19:00
soboty: 8:00-13:00

e-mail: cc@mbp.trzebinia.pl
tel: 32-612-13-98 wewn. 104
PRASA WYPOŻYCZANA JEST NA OKRES 2 TYGODNI. Wypożyczenie prasy to:
10 egzemplarzy lecz nie więcej niż 2 sztuki z jednego tytułu.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG CZYTELNI. INFORMATORIUM REGIONALNE
 • Bieżącą prasę– do skorzystania na miejscu (regulamin)
 • Archiwalną prasę– z możliwością wypożyczenia poza obręb biblioteki.
 • Możliwość skorzystania z Kartoteki Zagadnieniowej, grupującej pod odpowiednimi hasłami ważniejsze pełnotekstowe artykuły prasowe.
 • Bazę artykułów o tematyce regionalnej – historia regionu oraz zagadnienia współczesne o Trzebini.
 • Prezencyjne udostępnianie zbiorów w oparciu o publikacje regionalne/ książki,broszury, foldery,czasopisma,dokumenty życia społecznego/
 • Gotowe zestawy artykułów na temat np.: Kąpielisko Balaton, Rafineria, Strefy Gospodarcze, Trzebińska piłka nożna.
 • Przygotowanie zestawu artykułów prasowych na konkretny temat.
  W przypadku tematów (kwerend) wymagających dłuższych poszukiwań na łamach prasy, prosimy uprzejmie naszych czytelników o zgłaszanie przedmiotu poszukiwań dyżurnemu bibliotekarzowi z 2-dniowym wyprzedzeniem. Informujemy też, że materiały, które nie zostaną odebrane z czytelni w ciągu 7 dni od uzgodnionego terminu, mogą zostać wypożyczone innemu czytelnikowi lub zwrócone do pomieszczeń magazynowych.
 • Możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet.
 • Możliwość wykonania skanu lub ksera zbiorów bibliotecznych.
 • Możliwość skorzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • W oparciu o dostępny w agendzie sprzęt komputerowy prowadzi kursy dla seniorów z podstawowej znajomości obsługi komputerów, zapobiegajace wykluczeniu osób starszych.
 • Współpracuje z Ośrodkiem Cyfrowym KARTA w zakresie digitalizacji i upowszechnianiu zasobów archiwalnych fotografii, udostępnionych przez mieszkańców gminy Trzebinia w ramach programu CATL.
Send message via your Messenger App
Rozmiar czcionki
Kontrast