PROJEKTY MBP

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini bierze udział w programie Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek i realizuje projekt :
Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia.

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Głównym celem projektu była modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Mediateki i ich odpowiednie wyposażenie.

Cele i zadania:

Wykonanie najważniejszych zadań projektu – zakup mebli bibliotecznych i sprzętu oraz wymiana okien, a także aranżacja pomieszczeń przyczyniły się do poprawy ich estetyki i funkcjonalności .Specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie dla osób z dysfunkcjami wzroku przyczyniło się do likwidacji barier jakie stawia przed nimi korzystanie z nowoczesnych środków komunikacji społecznej.
Przy aranżacji przestrzeni bibliotecznej w ramach Projektu „Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece” prowadzonego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (w ramach Programu Rozwoju Bibliotek) skorzystano z konsultacji z architektem wnętrz. Konsultacje miały charakter warsztatowy. Zaproszono na nie przedstawicieli różnych grup wiekowych i zawodowych użytkowników biblioteki. Na zajęciach powstała plansza konsultacji „Biblioteka realnych marzeń”, jako praca zbiorowa uczestników.

Rezultaty:

Zakładane cele zostały osiągnięte. Środki z dotacji pozwoliły nam nie tylko poprawić warunki lokalowe naszej instytucji, ale przede wszystkim wzbogaciły ofertę biblioteki o nowoczesną Mediatekę. Dzięki powstaniu Mediateki umożliwiono użytkownikom dostęp do nowoczesnego sprzętu technicznego w nowych, estetycznych pomieszczeniach. Wyposażenie Mediateki uzupełniono o sprzęt potrzebny do odtwarzania zbiorów specjalnych na różnych nośnikach. Równocześnie zyskano miejsce do spotkań kulturalnych, szkoleń komputerowych i specjalistycznych dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku. Z myślą o nich stworzono stanowiska komputerowe wyposażone w klawiaturę z naklejkami brajlowskimi, programem do odczytu ekranu oraz syntezatorem mowy, a odpowiedni przeszkolony personel pomoże w obsłudze i wykorzystaniu tego oprogramowania.. W pomieszczeniu Mediateki znalazło się także miejsce na Kącik Melomana służący wyciszeniu emocji i relaksacji poprzez obcowanie z muzyką. Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne.Rezultatem realizowanego projektu jest podniesienie poziomu jakości usług związanych z bieżącą działalnością biblioteki. Zakup nowoczesnego sprzętu umożliwi wykorzystanie pomieszczeń Mediateki do zajęć kulturalno-edukacyjnych, m.in. prowadzenia dyskusyjnego klubu książki, promocji literatury i czytelnictwa, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich.
Send message via your Messenger App
Rozmiar czcionki
Kontrast