Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

ikonatiktok

ikonafacebook

ikonafacebook

instagram

kontrast

zwieksztext

ikona tel

logo e-mail

ikona place

Wejście

Budynek główny
Do budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini prowadzi jedno wejście od strony ul. Narutowicza 10. Do wejścia prowadzą schody oraz zabezpieczony barierkami podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych zatem dostępne są wszystkie pomieszczenia Biblioteki na wszystkich piętrach. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Naprzeciwko wejścia do Biblioteki wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Filia biblioteczna nr 1 - ul. 1-go Maja 97, Trzebinia-Wodna:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Gromadzkiego na pierwszym piętrze.
Do budynku prowadzą dwa wejścia; od strony ul. 1-go Maja oraz ul. Plater. Do wejść prowadzą schody oraz zabezpieczone barierkami podjazdy dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające wjazd z chodnika oraz parkingu jedynie do pomieszczeń na parterze.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 13 69. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 2 - ul. Matejki bl. 22, Trzebinia-Gaj:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku bloku mieszkalnego na parterze.
Do budynku prowadzi jedno wejście, nie zabezpieczone bramkami. Do wejścia prowadzą strome schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 21 28. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne
Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 3 - ul. Krakowska 143, Młoszowa:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na parterze.
Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz zabezpieczony barierkami podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z chodnika do pomieszczeń w Bibliotece. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia Biblioteki.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 611 05 19. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu przy budynku jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 4 - ul. Topolowa 2, Bolęcin:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia na parterze od strony parkingu.
Do filii prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 613 75 50. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu przy budynku jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 5 - ul. Św. Floriana 2, Psary:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na pierwszym piętrze.
Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą strome schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 515 043 831. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 6 - budynek przy ul. Trzebińska 39, Lgota (Wiejski Dom Kultury):
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na parterze.
Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz dźwig dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózku dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 04 66. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu przy budynku jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 7 - ul. Szkolna 15, Czyżówka:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na pierwszym piętrze.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich prowadzi do Biblioteki; nie ma przy nim schodów. Jednak po wejściu na teren budynku, aby dostać się do Biblioteki, trzeba pokonać strome schody. Nie ma podjazdu ani dźwigu dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 711 65 85. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu przy budynku jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 8 - ul. Łokietka 40, Karniowice:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na drugim piętrze (poddasze).
Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 06 23. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 9 - os. Widokowe 21:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na półpiętrze.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno traktowane jest jako wejście główne i to niedaleko niego znajduje się pomieszczenie Biblioteki. Drugie, rzadko wykorzystywane, mieści się z innej strony budynku szkoły. Przy wejściu do budynku nie ma schodów. Jednak aby dostać się do Biblioteki należy pokonać schody; można skorzystać z zabezpieczonego barierkami podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie pomieszczenia i korytarze w budynku.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 00 93. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Na parkingu przy budynku jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 10 - ul. Trzebińska 7, Myślachowice
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia na parterze.
Do budynku prowadzi jedno wejście z kilkoma schodami. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, w pomieszczeniach Biblioteki.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 515 043 831. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 11 - ul. Brata Alberta 5, Dulowa:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze.
Do pomieszczenia Biblioteki prowadzi jedno wejście za schodami. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 03 88. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna nr 12 - ul. Grunwaldzka 97 a, Trzebinia-Siersza:
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku bloku mieszkalnego na parterze.
Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych umożliwiającym osobom na wózku inwalidzkim bezpośredni wjazd do pomieszczeń Biblioteki. Dla osób na wózku inwalidzkim dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze budynku.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem. W budynku, w formie znaków i tablic informacyjnych, są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Na parkingu przy budynku jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 711 92 65. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.