Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

ikonatiktok

ikonafacebook

ikonafacebook

instagram

kontrast

zwieksztext

ikona tel

logo e-mail

ikona place

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini prowadzi szeroką działalność popularyzatorską, której podstawowym celem jest zapoznanie społeczeństwa z zakresem tematycznym zbiorów oraz różnorodnością usług bibliotecznych – służą temu celowi lekcje biblioteczne, a także wydawane przez bibliotekę publikacje (ulotki informacyjne, foldery, czy też opracowania monograficzne). Ponadto, podejmujemy inicjatywy zmierzające do zaktywizowania lokalnego środowiska pod względem kulturalnym, oświatowym i intelektualnym – stosując w tym celu różnorodne formy pracy z czytelnikiem: konkursy(tematyczne, plastyczne, literackie i teatralne), wystawy (okolicznościowe, prezentujące dzieje miasta i regionu , promujące książkę i bibliotekę hobbystyczne, promujące twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych ), spotkania autorskie (z autorami ulubionych książek) wieczory poezji (głównie patriotycznej i religijnej) , głośne czytanie (w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”), inscenizacje dla dzieci (w wykonaniu aktorów zawodowych oraz amatorów), koncerty (zespołów muzycznych, chórów) i inne.
Swoją działalność prowadzimy samodzielnie, jak również we współpracy z innymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, działającymi na terenie Gminy Trzebinia, a także powiatu chrzanowskiego.

Obrazek files/mbp/img/wystawa.png